Statistik Keahlian Pinjaman 2016

Last Updated: Thursday, 16 March 2017

Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Februari 2016

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 407 100 132 639
Perpustakaan Daerah 263 260 426 949
Perpustakaan Cawangan 119 256 112 487
Perpustakaan Pekan 55 45 32 132
Perpustakaan Desa 9,962 254 400 10,616
Perpustakaan Bergerak 1 0 28 29
Jumlah 10,807
915
1,130
12,852

 

Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Februari 2016

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 7,678 954 4,173 12,805
Perpustakaan Daerah 5,016 893 3,108 9,017
Perpustakaan Cawangan 3,556 1,292 2,630 7,478
Perpustakaan Pekan 1,990 563 939 3,492
Perpustakaan Desa 9,962 3,644 16,305 29,911
Perpustakaan Bergerak 6 189 548 743
Jumlah 28,208
7,535
27,703
63,446