MS ISO 9001:2015

Last Updated: Monday, 11 June 2018

PPAS ke arah pensijilan ISO 9001:2015

 

MS ISO 9001 : 2008

PENGENALAN STATUS MS ISO 9001:2008 :

Perpustakaan Raja Tun Uda,Shah Alam telah diberi pengiktirafan MS ISO 9002 : 94 oleh Lloyd’s Register Quality Assurance pada 5 Julai 2001 dan dinaik taraf ke MS ISO 9001:2000 pada 27 Mac 2004 (Termasuk Perpustakaan Daerah Sabak Bernam, Sungai Besar).

Perpustakaan Raja Tun Uda, Shah Alam telah diberi pengiktirafan MS ISO 9001 : 2008 pada 15 Julai 2010.

 


SKOP PELAKSANAAN

Penyediaan Koleksi Perpustakaan dan Pengurusan Perkhidmatan Perpustakaan Berkaitan Dengan Bahan-bahan Perpustakaan.

Brochure ISO

 


DASAR KUALITI

Pengurusan PPAS beriltizam untuk menjadi sebuah perpustakaan awam yang cemerlang dan bertaraf dunia bagi memenuhi keperluan pelanggannya berdasarkan Sistem Pengurusan Kualiti MS ISO 9001:2008.

Pengurusan PPAS sentiasa komited dalam pembinaan koleksi dan kemudahan perpustakaan yang lengkap bagi memenuhi kehendak pelanggannya secara konsisten dan profesional.

Pengurusan PPAS juga akan berusaha melaksanakan penambahbaikan berterusan bagi memastikan keberkesanan Sistem Pengurusan Kualitinya.

 


OBJEKTIF KUALITI PERBADANAN PERPUSTAKAAN AWAM SELANGOR


Pembangunan Koleksi

 1. Memperolehi sekurang-kurangnya 2% naskhah bahan baru, di PPAS setiap tahun.
 2. Memastikan pesanan bahan terbitan dalam negeri dibekalkan dalam tempoh sebulan.

 

Dokumentasi

 1. Memproses 5,000 naskah bahan perpustakaan yang diterima, dan mengedarkan ke semua pusat perkhidmatan dalam tempoph satu bulan. 
 2. Memastikan tidak lebih dari 4% kesalahan di dalam rekod bibliografi bagi setiap semakan secara rawak.

 

Perkhidmatan Pelanggan Perpustakaan Raja Tun Uda

 1. Peningkatan peminjaman PPAS 1% setiap tahun 
 2. Memastikan pendaftaran kealian PPAS diproses dalam tempoh 30 minit. 
 3. Melaksanakan 10 uji lari dari OPAC setiap minggu dan memastikan bahan yang dicari dapat dikesan sekurang-kurangnya 85%.

 

Perkhidmatan Maklumat & Penyelidikan

 1. Memastikan setiap pengesanan bahan atau maklumat diperolehi tidak lebih daripada satu (1) hari.
 2. Mengesan tambahan sekurang-kurangnya 100 bahan baru untuk Koleksi Selangor bagi setahun.
 3. Melaksanakan 10 ujilari dari OPAC setiap minggu dan memastikan bahan yang dicari dapat dikesan sekurang-kurangnya 85%.

 

Teknologi Maklumat

 1. Melaksana satu inisiatif IT setahun sekali.
 2. Mengambil tindakan pembaikan kerosakan minor dalam tempoh dua (2) hari dan bagi kerosakan major dalam tempoh tujuh (7) hari.

 

Pengurusan Ilmu

 1. Mendigitalkan bahan-bahan perpustakaan sekurang - kurangnya 6,000 mukasurat setahun. 
 2. Menjalankan sekurang-kurangnya sepuluh (10) aktiviti perkongsian ilmu setahun di kalangan warga dan pelanggan PPAS.

 

Pentadbiran & Sumber Manusia

 1. Memberi maklumbalas kepada surat-surat yang diterima dalam tempoh dua (2) minggu. 
 2. Memastikan kakitangan tetap dan kontrak mendapat latihan sekurang-kurangnya tiga (3) hari setahun.

 

Kewangan & Penyelenggaraan

 1. Membuat pembayaran kepada pembekal dalam tempoh empat belas (14) hari dari tarikh penerimaan inbois dan dokumen berkaitan lengkap diterima.
 2. Memberi maklum balas tindakan terhadap sebarang aduan kerosakan, dalam tempoh empat belas (14) hari kepada pengadu, selepas mendapat kelulusan dari pengurusan.

 

Perancangan dan Pembangunan

 1. Memastikan setiap projek pembangunan dibawah peruntukan kerajaan negeri yang dilaksanakan oleh PPAS 100% mengikut spesifikasi kerja yang telah ditetapkan
 2. Memastikan laporan perangkaan bulanan perpustakaan disediakan sebelum 15 haribulan pada setiap bulan.

 

Perkhidmatan Pelanggan Daerah

 1. Memastikan pendaftaran keahlian PPAS diproses dalam tempoh 30minit. 
 2. Melaksanakan 10 ujilari dari OPAC setiap minggu dan memastikan bahan yang dicari dapat dikesan sekurang-kurangnya 85%.
 3. Mengesan tambahan sekurang-kurangnya 10 judul bahan baru untuk Koleksi Tempatan bagi setiap tahun.

 

Korporat

 1. Mencapai tahap kepuasan pelanggan pada tahap 3 berdasarkan Indeks Kepuasan Pelanggan.
 2. Memberi maklumbalas kepada aduan yang lengkap kepada pengadu dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

 

 

SENARAI PROSEDUR KUALITI MS ISO 9001 : 2015

Terdapat 3 jenis dokumen yang disediakan oleh RATU, PPAS :MANUAL KUALITI

 

PROSEDUR PENGURUSAN

 

PROSEDUR OPERASI

  

KEANGGOTAAN MESYUARAT KAJIAN SEMULA PENGURUSAN

JAWATANKUASA SISTEM PENGURUSAN KUALITI

PENGURUSAN ATASAN

Pengarah
Puan Mastura Binti Hj. Muhamad


Timbalan Pengarah
Puan Suzliana Binti Abd Hamid

Pengurusan Kualiti
Puan Nihayah Binti Hj Ebni Hajar


Ketua Audit Kualiti Dalaman
Puan Sabariah Binti Sayuti


Timbalan Ketua Audit Kualiti Dalaman
En Norkhairul Nizam Bin M. Sadon


Pengurus Dokumen
Cik Siti Mohairah Binti Yahaya

AHLI
Cik Norhafidah Binti Ehawan
En Mohamed Fadzli Bin Mohd Fauzi
En Norazhan Bin Sahlan
En Zainuddin Bin Tasiman
Puan Haiziah Binti Abu
En Zahir Bin Yahaya
Pn Roselin Binti Abdul Razak