Statistik Keahlian & Pinjaman Bagi Bulan Januari 2018

Last Updated: Monday, 28 May 2018

Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Januari 2018

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 447 286 385 1,118
Perpustakaan Daerah 146 145 257 548
Perpustakaan Cawangan 116 103 57 276
Perpustakaan Pekan 160 138 155 453
Perpustakaan Desa 505 163 541 1,209
Perpustakaan Bergerak 62 20 66 148
Jumlah 1,436 855 1,461 3,752

 

Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Januari 2018

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 7,683 693 4,328 12,704
Perpustakaan Daerah 6,183 426 2,452 9,061
Perpustakaan Cawangan 3,386 415 1,124 4,925
Perpustakaan Pekan 2,925 980 1,476 5,381
Perpustakaan Desa 12,548 2,247 14,870 29,598
Perpustakaan Bergerak 903 491 1,261 2,655
Jumlah 33,628
5,252
25,511 64,324