Statistik Keahlian & Pinjaman Bagi Bulan Jun 2018

Last Updated: Monday, 16 July 2018

Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Jun 2018

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 374 604 290 1,268
Perpustakaan Daerah 91 249 101 441
Perpustakaan Cawangan 71 40 66 177
Perpustakaan Pekan 78 64 422 564
Perpustakaan Desa 518 350 663 1,531
Perpustakaan Bergerak 42 11 89 142
Jumlah 1,174 1,318 1,631 4,123

 

Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Jun 2018

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 6,577 453 3,383 10,413
Perpustakaan Daerah 4,282 331 2,229 6,842
Perpustakaan Cawangan 3,098 348 1,275 4,721
Perpustakaan Pekan 3,643 596 1,355 5,594
Perpustakaan Desa 15,627 2,057 9,831 27,515
Perpustakaan Bergerak 1,001 324 1,340 2,665
Jumlah 34,228
4,109
19,413 57,750