Statistik Keahlian & Pinjaman Bagi Bulan Mac 2018

Last Updated: Monday, 28 May 2018

Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Mac 2018

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 474 171 252 897
Perpustakaan Daerah 149 265 243 657
Perpustakaan Cawangan 95 77 81 253
Perpustakaan Pekan 150 156 100 406
Perpustakaan Desa 591 265 580 1,436
Perpustakaan Bergerak 242 93 297 632
Jumlah 1,701 1,027 1,553 4,281

 

Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Mac 2018

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 8,072 811 4,617 13,500
Perpustakaan Daerah 6,811 644 2,991 10,446
Perpustakaan Cawangan 2,952 568 1,335 4,855
Perpustakaan Pekan 3,577 868 2,228 6,673
Perpustakaan Desa 15,399 2,407 14,678 32,484
Perpustakaan Bergerak 2,288 821 3,242 6,351
Jumlah 39,099
6,119
29,091 74,309