Statistik Keahlian & Pinjaman Bagi Bulan Mei 2018

Last Updated: Monday, 16 July 2018

Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Mei 2018

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 777 620 436 1,833
Perpustakaan Daerah 195 205 282 682
Perpustakaan Cawangan 104 74 71 249
Perpustakaan Pekan 117 118 326 561
Perpustakaan Desa 351 241 479 1,071
Perpustakaan Bergerak 130 38 185 353
Jumlah 1,674 1,296 7,779 4,749

 

Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Mei 2018

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 6,680 613 2,970 10,263
Perpustakaan Daerah 4,871 414 2,163 7,448
Perpustakaan Cawangan 2,707 334 968 4,009
Perpustakaan Pekan 4,134 788 1,542 6,464
Perpustakaan Desa 14,218 1,993 11,070 27,281
Perpustakaan Bergerak 2,669 681 3,445 6,795
Jumlah 35,279
4,823
22,158 62,260