Lembaga Pengarah (Jun 2017 - Mei 2020)

Last Updated: Monday, 24 July 2017

Pengerusi

1.  Y.B. Tuan Nik Nazmi Bin Nik Ahmad
    (EXCO Pendidikan, Pendidikan Tinggi & Pembangunan Modal Insan Negeri Selangor)

Timbalan Pengerusi

2.  Y.Bhg Dato' Saifuddin Bin Abdullah

Ahli - ahli

 3. Y.B Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya
     (Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor)


 4. Y.Bhg. Tuan Haji Mohd Salleh Bin Mohd Kassim, S.I.S
     (Pengarah Jabatan Pelajaran Selangor)


 5.  Y.Bhg. Dato' Hajah Nafisah Binti Ahmad
     (Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia)


 6.  Y.Bhg. Encik Kamal Bin Sujak
     (Wakil Persatuan Pustakawan Malaysia)


 7.  Y.B. Dato' Noordin Bin Sulaiman
    
(Pegawai Kewangan Negeri Selangor)


 8.  Y.D.H. Dato’ Haji Emran bin Haji Kadir


 9.  Y.B. Puan Lee Kee Hiong
     (ADN Kuala Kubu Baru)


 10.  Y.B. Tuan Rajiv A/L Rishyakaran
     (ADN Bukit Gasing)


11. Y.B Puan Dr. Hajah Halimah Binti Ali
     (ADN Selat Klang)


12. Y.B. Tuan Idris Bin Ahmad
     (ADN Ijok)


13. Y.Bhg. Encik Rahimi Bin Md. Saad


14. Y.Bhg. Puan Faridah bt Talib


15. Y.Bhg. Encik Mohd Jamali Bin Salamon