Lembaga Pengarah (Jun 2017 - Mei 2020)

Last Updated: Saturday, 02 March 2019

Pengerusi

1.  Y.B. Tuan Nik Nazmi Bin Nik Ahmad
    

Timbalan Pengerusi

2.  Y.Bhg Dato' Saifuddin Bin Abdullah

Ahli - ahli

 3. Y.B Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya
     (Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor)


 4. Y.Bhg. Tuan Haji Mohd Salleh Bin Mohd Kassim, S.I.S
     (Pengarah Jabatan Pelajaran Selangor)


 5.  Y.Bhg. Dato' Hajah Nafisah Binti Ahmad
     (Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia)


 6.  Y.Bhg. Encik Kamal Bin Sujak
     (Wakil Persatuan Pustakawan Malaysia)


 7.  Y.B. Dato' Noordin Bin Sulaiman
    
(Pegawai Kewangan Negeri Selangor)


 8.  Y.D.H. Dato’ Haji Emran bin Haji Kadir


 9.  Y.B. Puan Lee Kee Hiong
     (ADN Kuala Kubu Baru)


 10.  Y.B. Tuan Rajiv A/L Rishyakaran
     (ADN Bukit Gasing)


11. Y.B. Tuan Dr. Idris Bin Ahmad
     (ADN Ijok)


12. Y.Bhg. Encik Rahimi Bin Md. Saad


13. Y.Bhg. Puan Faridah bt Talib


14. Y.Bhg. Encik Mohd Jamali Bin Salamon