Lembaga Pengarah (Jun 2020 - Mei 2023)

Last Updated: Tuesday, 28 July 2020

Pengerusi

1.  Y.A.B. Tuan Amirudin bin Shari
    (Dato’ Menteri Besar Selangor)
    Merangkap Pengerusi 

Timbalan Pengerusi

2.  YBrs. Dr Mohd Khairul Anam Che Mentri                                                                                                                                                                                                           (Universiti Malaya)

Ahli - ahli

 3. Y.B Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya
     (Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor)


 4. YBhg. Tuan Hj Izmi bin Hj Ismail 
     (Pengarah Jabatan Pelajaran Selangor)


 5.  Puan Maizan bt Ismail
     (Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia)

      
 6. YBhg. Dato' Nafisah binti Ahmad                                                                                                                                                                                                                       (Wakil Persatuan Pustakawan Malaysia)


 7.  Y.B. Dato Nor Azmie bin Diron
    
(Pegawai Kewangan Negeri Selangor)


 8.  Y.A.H. Dato’ Haji Emran bin Haji Kadir                                                                                                                                                                                                               Orang Besar Daerah Petaling


 9.  Y.B. Tuan Haji Saari bin Sungib
     (ADUN Hulu Kelang)


 10.  YBrs. Dr. Mohammad Alinor b. Abdul Kadir
     (Universiti Kebangsaan Malaysia)


11. Y.B. Tuan Rajiv a/l Rishyakaran
     (ADUN Bukit Gasing)

 

12. YBhg. Datuk Khalid Jaafar