Lembaga Pengarah (Jun 2017 - Mei 2020)

Last Updated: Tuesday, 16 July 2019

Pengerusi

1.  Y.A.B. Tuan Amirudin bin Shari
    (Dato’ Menteri Besar Selangor)
    Merangkap Pengerusi Jawatankuasa Pendidikan

Timbalan Pengerusi

2.  YBrs. Dr Mohd Khairul Anam Che Mentri                                                                                                                                                                                                           (Universiti Malaya)

Ahli - ahli

 3. Y.B Dato’ Mohd Amin bin Ahmad Ahya
     (Y.B. Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor)


 4. Y.Bhg. Tuan Haji Mohd Salleh Bin Mohd Kassim, S.I.S
     (Pengarah Jabatan Pelajaran Selangor)


 5.  Puan Maizan bt Ismail
     (Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia)


 6. (Wakil Persatuan Pustakawan Malaysia)


 7.  Y.B. Dato Nor Azmie bin Diron
    
(Pegawai Kewangan Negeri Selangor)


 8.  Y.D.H. Dato’ Haji Emran bin Haji Kadir                                                                                                                                                                                                               Orang Besar Daerah Petaling


 9.  Y.B. Tuan Haji Saari bin Sungib
     (ADUN Hulu Kelang)


 10.  YBrs. Dr. Mohammad Alinor b. Abdul Kadir
     (Universiti Kebangsaan Malaysia)


11. Y.B. Tuan Rajiv a/l Rishyakaran
     (ADUN Bukit Gasing)


12. Encik Amir Muhamad


13. YBhg. Datuk Khalid Jaafar


14. Encik Hasnizam b. Adham