Majlis Bersama Jabatan (Sesi 2014 - 2016)

Last Updated: Thursday, 16 March 2017

 

Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor

(Pindaan) Majlis Bersama Jabatan bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (selepas ini disebut sebagai ‘Majlis’) hendaklah mengandungi 21 ahli termasuk Pengerusi, Setiausaha-setiausaha dan Ahli Jawatankuasa yang terdiri daripada 8  ahli yang dilantik oleh Ketua Jabatan, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (selepas ini disebut sebagai ‘Pihak Pegawai” dan 12 ahli yang dipilih oleh pekerja-pekerja yang berkhidmat di Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (selepas ini disebut sebagai “ Pihak Pekerja”)

 

Keanggotaan Wakil Pegawai

 

Pengerusi

1.  Puan Hajah Mastura bt Haji Muhamad
    (Pengarah, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor)

Keanggotaan

2.  Puan Suzliana bt Abdul Hamid
    (Timbalan Pengarah, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor)

Setiausaha

 3.  Encik Sarwani b Abd Jalal
     (Ketua Bahagian Khidmat Pengurusan)


 4.  Puan Hajah Nihayah bt Ebni Hajar
     (Ketua Bahagian Perkhidmatan Perpustakaan RATU)

5. Cik Norhafidah Ehawan

(Ketua Bahagian Kewangan)


 6.  Puan Sabariah bt Sayuthi
     (Ketua Bahagian Dokumentasi)


 7.  Encik Norazhan b Sahlan
     (Ketua Bahagian Pembangunan & Penyelidikan)


 8.  Encik Zainuddin b Tasiman
    
(Pegawai Tadbir, Unit Sumber Manusia)


 9.  Encik Zahir b Yahaya
     (Ketua Bahagian, Unit Rangkaian Perpustakaan)


 10.  Puan Haiziah bt Abu
     (Ketua Bahagian Teknologi Maklumat)

11. Encik Mohamed Fadzli Bin Fauzi

(Ketua Bahagian Koporat)

12. Encik Norkhairul Nizam Bin M.Sa'adon

(Ketua Bahagian Gerakan Membaca)

13. Puan Roselin Abd. Razak

(Ketua Bahagian Kewangan)

 

Keanggotaan Wakil Pekerja Perpustakaan Raja Tun Uda

 

Wakil Kakitangan

Kumpulan Jawatan

Cik Siti Mohairah Yahaya

Pn. Hikmah Hassan

 

Penolong Pustakawan Kanan (S32)

Penolong Pegawai Sistem Maklumat (F29)

Penolong Pegawai Kewangan (W27)

Penolong Pustakawan (S27)

Penolong Pegawai Tadbir (N27)

Pn. Mujiah Sayoothi

 

Pembantu Perpustakaan Kanan (S22,S26)

Pembantu Tadbir (Kewangan)  (W22)

Pembantu Tadbir Kanan (N22)

En. Busran Masan

 

Pembantu Tadbir (N17/N22)

Pembantu Perpustakaan (S17)

Pembantu Tadbir Kewangan (W17)

En. Abd. Razak Jusoh

 

Pembantu Operasi (N11/N14)

Pembantu Awam, Pemandu,  Jaga (H11/H14)

 

Keanggotaan Wakil Pekerja Perkhidmatan Daerah Zon 1 dan Zon 2


Wakil Kakitangan

Kumpulan Jawatan

 Pn. Norafidah Mohd Wirsat

Penolong Pustakawan Kanan (S32)

Penolong Pegawai Perpustakaan (S27)

Cik Miskiah Sarbani (Zon 1A)

Pn. Mariati Husin (Zon 1B)

Pn. Rohani Sanusi (Zon 2A)

En. Mohd Nizam Radzaly (Zon 2B)

Pembantu Perpustakaan Kanan (S22, S26)

Pembantu Perpustakaan (S17)

Pembantu Tadbir (N17/N22)

Juruteknik Komputer (F17)

Pn. Suhaila Muhaji (Zon 1)

En. Shahrul Helmi (Zon 2)

Pembantu Operasi (N11/N14)

Pembantu Awam, Pemandu,  Jaga (H11/H14)