Majlis Bersama Jabatan (Sesi 2018 - 2020)

Last Updated: Thursday, 18 February 2021

 

Perlembagaan Majlis Bersama Jabatan Bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor

(Pindaan) Majlis Bersama Jabatan bagi Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (selepas ini disebut sebagai ‘Majlis’) hendaklah mengandungi 21 ahli termasuk Pengerusi, Setiausaha-setiausaha dan Ahli Jawatankuasa yang terdiri daripada 8  ahli yang dilantik oleh Ketua Jabatan, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (selepas ini disebut sebagai ‘Pihak Pegawai” dan 12 ahli yang dipilih oleh pekerja-pekerja yang berkhidmat di Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor (selepas ini disebut sebagai “ Pihak Pekerja”)

 

Keanggotaan Wakil Pegawai

 

Pengerusi

1.  YBhg. Datin Paduka Hajah Mastura Hj Muhamad , D.S.I.S. 
    (Pengarah, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor)

Keanggotaan

2.  Puan Suzliana bt Abdul Hamid
    (Timbalan Pengarah, Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor)

Setiausaha

 3.  Puan Hajah Nihayah bt Ebni Hajar
     (Pustakawan)

 4. Cik Norhafidah Ehawan                                                                                                                                                

    (Pustakawan)

 5.  Puan Sabariah bt Sayuthi
     (Pustakawan)

 6. Encik Mohamed Fadzli Bin Fauzi                                                   

    (Pustakawan)

 7. Encik Norazhan b Sahlan
   
(Pustakawan)

 8. Encik Norkhairul Nizam Bin M.Sa'adon                                                                                               

     (Pustakawan)

 9.  Encik Zainuddin b Tasiman
    
(Pegawai Tadbir)

10. Puan Haiziah bt Abu
     (Pegawai Teknologi Maklumat)

11. Encik Zahir b Yahaya
     (Pustakawan)

        12. Puan Roselin Abd. Razak                                                                                                                              

            (Akauntan)

14. Puan Norelmin Sapuan                                                                                                                                         

     (Pustakawan)

 

Keanggotaan Wakil Pekerja Perpustakaan Raja Tun Uda

 

Wakil Kakitangan

Kumpulan Jawatan

Cik Siti Mohairah Yahaya

En. Noor Jasmin Jumhar@Jumhor

 

Penolong Pustakawan Kanan (S32)

Penolong Pegawai Sistem Maklumat (F29)

Penolong Pegawai Kewangan (W27)

Penolong Pustakawan (S27)

Penolong Pegawai Tadbir (N27)

En. Arif Ariffin

 

Pembantu Perpustakaan Kanan (S22,S26)

Pembantu Tadbir (Kewangan)  (W22)

Pembantu Tadbir Kanan (N22)

En. Nik Azmani Tuan Hussin

 

Pembantu Tadbir (N17/N22)

Pembantu Perpustakaan (S17)

Pembantu Tadbir Kewangan (W17)

En. Abdul Fatah Shadan@Shahadan

 

Pembantu Operasi (N11/N14)

Pembantu Awam, Pemandu,  Jaga (H11/H14)

 

Keanggotaan Wakil Pekerja Perkhidmatan Daerah Zon 1 dan Zon 2


Wakil Kakitangan

Kumpulan Jawatan

 En. Ismail Mohammed Manshor

Penolong Pustakawan Kanan (S32)

Penolong Pegawai Perpustakaan (S27)

Zon 1A

Pn. Zainab Amron (Kuala Langat)

 

Zon 1B

Cik Miskiah Sarbani (Sabak Bernam)

 

Zon 2A

En. Mohd Nizam Radzaly (Hulu Langat)

 

Zon 2B

Mohd Asrin b Osman (Gombak)

Pembantu Perpustakaan Kanan (S22, S26)

Pembantu Perpustakaan (S17)

Pembantu Tadbir (N17/N22)

Juruteknik Komputer (F17)

Pn. Suhaila Muhaji (Zon 1)

En. Shahrul Helmi (Zon 2)

Pembantu Operasi (N11/N14)

Pembantu Awam, Pemandu,  Jaga (H11/H14)