Perutusan Pengarah

(Petikan dari Ucapan Alu-Aluan Pengarah sempena Pelancaran Sambutan Hari Sains Sedunia PPAS 2017 pada 10 November 2017).

Gambar Pengarah PPAS

ASSALAMUALAIKUM WARAHMATULLAH HI TAALA WABARAKATUH.

 

Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melimpahkan kasih sayang-Nya yang Maha Luas. Selawat dan salam kepada Junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, serta kepada seluruh keluarga dan para sahabat Baginda.

 

Bersyukur kita ke hadrat Allah SWT kerana dengan izin dan limpah rahmat-Nya jua kita dapat bersama-sama berkumpul di majlis Pelancaran Sambutan Hari Sains Sedunia PPAS 2017.

 

1.0    Penghargaan

Setinggi-tinggi penghargaan saya kalungkan kepada pihak National STEM Movement yang diketuai oleh Yang Berbahagia Prof. Dr. Dato’ Noraini Idris dan dibantu oleh Encik Ramesh Pillai.

 

Pihak kami juga terhutang budi kepada Encik Charles Wong, Director of The School by Jaya One, yang telah memperkenalkan National STEM Movement kepada kami di Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor.

2.0    Perpustakaan Awam Selangor sebagai Pusat Pembelajaran Luar Waktu Sekolah

Setelah hampir 9 tahun melalui perjalanan rebranding, bermula dari 2017 Perpustakaan Awam Selangor meletakkan hala tuju dan posisinya agar bergerak seiring dengan sektor pendidikan, yakni sebagai pusat pembelajaran di luar waktu sekolah. Perpustakaan Awam Selangor bersedia menyahut seruan Kerajaan Negeri ke arah memperkasakan pendidikan di Negeri Selangor.

 

Kerajaan Negeri Selangor amat mengalu-alukan peningkatan pelbagai bidang kemahiran di kalangan masyarakat. Peruntukan dana yang disalurkan bagi membangunkan prasarana yang terdapat di INPENS contohnya, adalah komitmen Kerajaan Negeri dalam usaha memperkasakan Pendidikan Kemahiran Teknikal dan Vokasional (TVET).

 

Baru-baru ini pada 4-5 November 2017, Kerajaan Negeri Selangor melalui Jawatankuasa Tetap Pendidikan, Pembangunan Modal Insan, Sains, Teknologi dan Inovasi, telah mengadakan konvensyen STEM di peringkat Negeri Selangor, di Pusat Konvensyen Shah Alam. Kemudian pada 7-8 November, standco yang sama menganjurkan pula Karnival Pendidikan yang terbuka kepada pendidikan semua peringkat, juga diadakan di Pusat Konvensyen Shah Alam.

EXCO Pendidikan Selangor, Yang Berhormat Tuan Nik Nazmi Nik Ahmad, merangkap Pengerusi Lembaga Pengarah PPAS, mengalu-alukan penglibatan PPAS secara langsung untuk bersama-sama Kerajaan Negeri dalam usaha melebar luaskan pendedahan STEM kepada semua lapisan masyarakat.

 

3.0    Revolusi Industri 4.0

Revolusi Industri 4.0 seringkali dibincang dan diperdebatkan akhir-akhir ini. Bagi pihak Perbadanan Perpustakaan Awam Selangor, kami melihat ini adalah peluang bagi kami menambah baik perkhidmatan perpustakaan. Insya-Allah kami akan berusaha untuk bantu masyarakat hadapi revolusi ini.

 

Hasrat kami, generasi kini bukan sekadar pandai menggunakan drone, malah boleh memasang dan mengubahsuai drone untuk disesuaikan kegunaannya bagi membantu kita dalam pelbagai urusan dan keperluan. Contohnya seperti di New Zealand, drone lazim digunakan untuk mengawasi ladang ternakan kambing di kawasan pergunungan yang sangat luas. Drone juga digunakan untuk memantau ladang-ladang pertanian. Teknologi dan kemahiran seperti ini dapat membantu negeri dan negara kita meningkatkan kadar pengeluaran pertanian dan penternakan.

 

Kita mahukan pada masa akan datang, masyarakat bukan lagi mencari pekerjaan tetapi sudah mencapai tahap self-employed, malah mampu menyediakan peluang-peluang pekerjaan untuk orang lain.

 

Kita semua akan sama-sama bekerja keras agar peluang pekerjaan pada era Revolusi Industri 4.0 akan bertambah, masyarakat dapat mencapai taraf berpendapatan tinggi, dan ini secara langsung insya-Allah akan mengurangkan kadar jenayah.

 

4.0    5 Komponen Transform Libraries, Transform Societies

Bagaimana perpustakaan memainkan peranan untuk menghadapi cabaran Revolusi Industri ini?

 

Berdasarkan kajian kami, masyarakat secara umum ada 5 keperluan:

  1. Kewangan
  2. Kerjaya
  3. Keluarga
  4. Kesihatan
  5. Spiritual.

Perpustakaan dapat membantu masyarakat dalam kelima-lima keperluan ini, dengan menjadikan perpustakaan sebagai:

  1. rumah kedua
  2. pusat pembelajaran
  3. tempat pertemuan
  4. pusat rekreasi
  5. pusat pembangunan modal insan.

Lebih banyak Perpustakaan Awam Selangor akan dibangunkan atau bagi perpustakaan yang sedia ada, akan dinaiktaraf infra dan kemudahannya agar lebih ramai penduduk Selangor mendapat manfaat secara langsung.

 

Pembangunan koleksi perpustakaan juga akan selari dengan perkembangan terkini dan exceed expectation agar serasi dengan keperluan sosio-ekonomi, keluarga, kesihatan, intelektual, emosi dan spiritual.

 

Program-program yang relevan, berkesan, holistik dan terkini akan diperbanyakkan lagi, sesuai dengan keperluan setiap hari agar dapat menambah nilai dalam kehidupan masyarakat.

 

Hari Sains Sedunia dan program Sains, Teknologi, Kejuruteraan dan Matematik atau STEM ini adalah antara usaha kami ke arah mempersiapkan masyarakat terutama generasi muda menghadapi Revolusi Industri 4.0.

 

Menjadi harapan kami agar pelbagai pameran berkaitan Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik sepanjang sambutan Hari Sains Sedunia ini dapat mencetus idea-idea baru dan meramaikan lagi generasi muda yang berminat untuk berkecimpung di dalam bidang-bidang ini.

 

Akhir kata, selamat bereksplorasi di pameran-pameran Hari Sains Sedunia, dan selamat maju jaya.