Senarai portal rasmi perpustakaan negara dan perpustakaan awam negeri di Malaysia

Senarai portal rasmi perpustakaan institusi pengajian tinggi di Malaysia

Senarai portal rasmi perpustakaan Kementerian, Jabatan, dan Agensi Kerajaan

Senarai portal perpustakaan di lain-lain negara dan kerjasama perpustakaan

Senarai portal rasmi perpustakaan khusus swasta