Statistik Keahlian & Pinjaman Bagi Bulan Mac 2016

Category: Statistik Keahlian Pinjaman 2016

Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Mac 2016

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 346 83 152 581
Perpustakaan Daerah 383 448 221 1,052
Perpustakaan Cawangan 202 295 179 676
Perpustakaan Pekan 109 82 100 291
Perpustakaan Desa 325 310 547 1,182
Perpustakaan Bergerak 0 0 21 21
Jumlah 1,365
1,218
1,220
3,803

 

Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Mac 2016

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 8,394 816 4,437 13,647
Perpustakaan Daerah 7,564 1,019 3,854 12,437
Perpustakaan Cawangan 3,785 1,282 2,421 7,488
Perpustakaan Pekan 1,612 372 1,499 3,483
Perpustakaan Desa 10,842 3,936 18,047 32,825
Perpustakaan Bergerak 19 155 413 587
Jumlah 32,216
7,580
30,671
70,467