Statistik Keahlian & Pinjaman Bagi Bulan Mei 2016

Category: Statistik Keahlian Pinjaman 2016

Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Mei 2016

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 429 206 179 814
Perpustakaan Daerah 286 383 696 1,365
Perpustakaan Cawangan 207 263 172 642
Perpustakaan Pekan 96 103 81 280
Perpustakaan Desa 317 176 456 949
Perpustakaan Bergerak 0 0 22 22
Jumlah 1,335
1,131
1,606
4,072

 

Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Mei 2016

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 8,160 966 4,852 13,978
Perpustakaan Daerah 5,702 1,259 4,357 11,318
Perpustakaan Cawangan 3,587 1,068 2,697 7,352
Perpustakaan Pekan 2,429 508 1,509 4,446
Perpustakaan Desa 8,218 2,849 13,893 24,960
Perpustakaan Bergerak 22 142 375 539
Jumlah 28,118
6,792
27,683
62,593