Statistik Keahlian & Pinjaman Bagi Bulan Jun 2016

Category: Statistik Keahlian Pinjaman 2016

Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Jun 2016

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 320 131 134 585
Perpustakaan Daerah 267 456 298 1,021
Perpustakaan Cawangan 152 168 169 489
Perpustakaan Pekan 154 124 57 335
Perpustakaan Desa 385 298 500 1,183
Perpustakaan Bergerak 0 0 25 25
Jumlah 1,278
1,177
1,183
3,638

 

Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Jun 2016

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 7,717 859 4,325 12,901
Perpustakaan Daerah 6,713 1,334 4,676 12,723
Perpustakaan Cawangan 4,463 1,056 2,800 8,319
Perpustakaan Pekan 2,538 597 1,479 4,614
Perpustakaan Desa 10,850 3,293 18,338 32,481
Perpustakaan Bergerak 11 0 294 305
Jumlah 32,292
7,139
31,912
71,343