Statistik Penggunaan Perkhidmatan Online Bagi Bulan Januari - Disember 2018

Last Updated: Tuesday, 22 January 2019

BIL

APLIKASI

BULAN

JAN

FEB

MAC

APRIL

MEI

JUN

JULAI

OGOS

SEPT

OKT

NOV

DIS

1

Pendaftaran Keahlian (Atas Talian)

1,142 805 904 514  1,866 1,273 626 755  805 1,242 2,004 2,432

2

Semakan Pinjam, Pulang & Denda Buku

281 223 262 277  279 252 256 244  343 375 383 315

3

Carian Buku (OPAC)

845,935 539,891 648,006 598,840  219,501 50,431 61,773 66,587 62,144 80,500 143,460 141,769

4

Tanya Pustakawan

12 0 10 20  12 18 10 10 10 13 25 20