Statistik Keahlian & Pinjaman Bagi Bulan Disember 2017

Last Updated: Friday, 19 January 2018

Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Disember 2017

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 421 181 325 927
Perpustakaan Daerah 163 92 418 673
Perpustakaan Cawangan 85 159 72 316
Perpustakaan Pekan 153 140 108 401
Perpustakaan Desa 425 165 560 1,150
Perpustakaan Bergerak 154 57 166 377
Jumlah 1,401 794 1,649 3,844

 

Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Disember 2017

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 9,368 944 5,354 15,666
Perpustakaan Daerah 5,664 704 3,952 10,320
Perpustakaan Cawangan 2,832 558 1,854 5,244
Perpustakaan Pekan 5,382 1,068 2,995 9,445
Perpustakaan Desa 12,727 2,482 17,290 32,499
Perpustakaan Bergerak 1,167 588 1,757 3,512
Jumlah 37,140
6,344
33,202 76,686