Statistik Keahlian & Pinjaman Bagi Bulan Jun 2017

Last Updated: Monday, 17 July 2017

Statistik Keahlian Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Jun 2017

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 605 653 407 1,665
Perpustakaan Daerah 219 149 194 562
Perpustakaan Cawangan 116 91 166 373
Perpustakaan Pekan 37 69 175 281
Perpustakaan Desa 391 241 582 1,214
Perpustakaan Bergerak 24 9 56 89
Jumlah 1,392 1,212 1,580 4,184

 

Statistik Pinjaman Mengikut Kumpulan Umur Bagi Bulan Jun 2017

Perpustakaan Kumpulan Umur Jumlah
Dewasa Remaja Kanak-kanak
Perpustakaan Pusat 5,825 686 3,419 9,930
Perpustakaan Daerah 5,014 865 3,750 9,629
Perpustakaan Cawangan 3,337 497 1,495 5,329
Perpustakaan Pekan 2,488 1,153 2,470 6,111
Perpustakaan Desa 14,044 2,489 14,798 31,331
Perpustakaan Bergerak 420 310 896 1,626
Jumlah 31,128
6,000
26,828 63,956