Dokumen Kakitangan

Last Updated: Tuesday, 01 September 2020
 BIL  PERKARA  DOKUMEN
1.  Pelan Strategik 2016 - 2020

 Muat Turun

2.

 Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Ver. 2.0 PPAS

 Muat Turun
3.

Senarai Semak Pemantauan Pelan Strategik PPAS 2016-2020

Muat Turun
4.

 Memo Keselamatan ICT PPAS

Bulan Jan

Bulan Mac

Bulan April

Bulan Jun

Bulan Julai

5.

Borang Usul KESUKA

Muat Turun
6.

Pembaharuan di Bahagian Pembangunan Koleksi : Add Item 

Muat Turun
7.

Borang Pendaftaran Keahlian

Muat Turun
8.

Borang Pengaktifan Pendaftaran Atas Talian

Muat Turun
9.

Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan 2019

Muat Turun