PEGAWAI KANAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR

Last Updated: Monday, 12 July 2021

PEGAWAI KANAN PEJABAT SETIAUSAHA KERAJAAN NEGERI SELANGOR
 

Nama : Yang Berhormat Dato' Nor Azmie Diron
Jawatan : Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor 

Alamat Pejabat:
Pejabat YB Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 19, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447042 / 03-55447000
Talian Terus : 03-55142134
Fax : 03-55103062
E-Mel : norazmie[at]selangor.gov.my

Kediaman Rasmi:
Kediaman Rasmi Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Seri Indera, Seksyen 7,
40000 Shah Alam, Selangor

Mohamad Zahri Bin Samingon

Nama : Tuan Mohamad Zahri Bin Samingon
Jawatan : Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pengurusan)

Alamat : Pejabat TSUK (Pengurusan),
Tingkat 18, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447060 / 7632
Fax : 03-55193301
E-mel : zahri[at]selangor.gov.my / cio[at]selangor.gov.my

::Lantikan sebagai Ketua Pegawai Maklumat (CIO) Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor

Dr Nor Fuad

Nama : Tuan Dr Nor Fuad Bin Abdul Hamid
Jawatan : Timbalan Setiausaha Kerajaan (Pembangunan), 
Merangkap Pengarah UPEN

Alamat : Pejabat TSUK (Pembangunan),
Tingkat 13, Bangunan SSAAS,
40000 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447142
Fax : 03-55101264
E-mel : fuad.hamid[at]selangor.gov.my

Encik Mohd Hidayat Mohd Sauffi

Nama : Encik Mohd Hidayat Bin Mohd Sauffi
Jawatan : Ketua Setiausaha Sulit Kepada Y.A.B. Dato' Menteri Besar Selangor

Alamat : Pejabat Dato' Menteri Besar Selangor,
Tingkat 21, Bangunan SSAAS,
40000 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447014, 03-55141122
Fax : 03-55190032
E-mel : hidayat[at]selangor.gov.my

Encik Muhamad Shah Bin Osmin

Nama : Encik Muhamad Shah Bin Osmin
Jawatan : Setiausaha Bahagian (Khidmat Pengurusan)

Alamat : Bahagian Khidmat Pengurusan,
Tingkat 18, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447063 / 63, 03-55109912
Fax : 03-55101088 / 03-55447991
E-mel : shah.osmin[at]selangor.gov.my

Nama : Encik Muhammad Hafiz Bin Shaari
Jawatan : Setiausaha Bahagian (Pengurusan Sumber Manusia)

Alamat : Bahagian Pengurusan Sumber Manusia,
Tingkat 3, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447466 / 67, 03-55194552
Fax : 03-55104095
E-mel : hafiz.shaari[at]selangor.gov.my

Encik Anuwar

Nama : Encik Anuwar Bin Asmuni
Jawatan : Ketua Audit Dalam

Alamat : Bahagian Audit Dalam, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
Tingkat 5, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447848 / 47 / 49
Fax : 03-55447772
E-mel : anuwar[at]selangor.gov.my

Nama : Puan Nor Azurah Binti Nasir
Jawatan : Setiausaha Bahagian (Korporat)

Alamat : Bahagian Korporat, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
Tingkat Bawah, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447040 / 41
Fax : 03-55447299
E-mel : norazurah[at]selangor.gov.my

Nama : Puan Gayathri Prasena A/P Jaya Kumar
Jawatan : Setiausaha Bahagian Dewan Negeri Selangor

Alamat : Pejabat Dewan Negeri Selangor,
Tingkat 1, Bangunan Annex,
Dewan Negeri Selangor,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447615
Fax : 03-55104055, 03-55447436
E-mel : gayathri[at]selangor.gov.my

Tuan Haji Hasim Bin Zainal Abidin

Nama : Tuan Haji Hasim Bin Zainal Abidin
Jawatan : Setiausaha Bahagian (Bahagian Pengurusan Maklumat)

Alamat : Bahagian Pengurusan Maklumat,
Tingkat 2, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447551 / 66
Fax : 03-55191189
E-mel : hasimzai[at]selangor.gov.my / pict[at]selangor.gov.my

Nama : Encik Hamizam Bin Abdulla Zabidi @ Ahmad Zawawi
Jawatan : Timbalan Pengarah (Seksyen Makro dan Penswastaan)

Alamat : Seksyen Makro dan Penswastaan, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN),
Tingkat 16, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447113 / 14
Fax : 03-55109229
E-mel : hamizam[at]selangor.gov.my
 

Nama : Encik Muhammad Heeza Bin Hassan
Jawatan : Timbalan Pengarah (Seksyen Sektoral)

Alamat : Seksyen Sektoral, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN),
Tingkat 5, Bangunan SSAAS,
40000 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447160 / 7487
Fax : 03-55196706
E-mel : heeza[at]selangor.gov.my

Nama : Encik Ahmad Zaki Bin Yusof
Jawatan : Timbalan Pengarah (Seksyen Agihan dan Pembangunan)

Alamat : Seksyen Agihan dan Pembangunan, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN),
Tingkat 13, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447316 / 7980
Fax : 03-55184039
E-mel : ahmadzaki[at]selangor.gov.my

Nama : Puan Norliza Binti Yusoff
Jawatan : Timbalan Pengarah (Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan)
 
Alamat : Seksyen Pihak Berkuasa Tempatan, Unit Perancang Ekonomi Negeri (UPEN),
Tingkat 4, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447092 / 7102
Fax : 03-55130223, 03-55101748
E-mel : norliza[at]selangor.gov.my

Nama : Puan Aziah Binti Kamaruddin
Jawatan : Penolong Pengarah Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES)

Alamat : Majlis Tindakan Ekonomi Selangor (MTES),
Unit Perancangan Ekonomi Negeri (UPEN),
Tingkat Bawah, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55447940 / 41 / 42 / 44 / 45
Fax : 03-55125193
E-mel : aziah[at]selangor.gov.my

 

Nama : Kosong
Ketua Penolong Setiausaha (Unit Pengurusan Bencana)

Alamat : Unit Pengurusan Bencana Negeri Selangor,
Tingkat 7, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55212421
Fax : 03-55212439
E-mel : [at]selangor.gov.my

Encik Imran

Nama : Encik 'Imran Bin Jamalul-lail
Jawatan : Ketua Penolong Setiausaha (Unit Integriti)

Alamat : Unit Integriti, Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor,
Tingkat 7, Bangunan SSAAS,
40503 Shah Alam, Selangor
Tel : 03-55212422 / 17
Fax : 03-55212424
E-mel : imran[at]selangor.gov.my

Nama : Encik Mohd Khairul Ashraff Bin Radzali
Jawatan : Ketua Penolong Setiausaha (Unit Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri)

Alamat : Unit Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri,
Tingkat 2, Bangunan SSAAS,
40603 Shah Alam Selangor
Tel : 03-55447757 / 03-55447513
Fax : 03-55122568
E-mel : ashraff[at]selangor.gov.my