Lembaga Pengarah (Jun 2019 - Mei 2021)

Last Updated: Monday, 12 July 2021

PENGERUSI

1.  Y.A.B. Tuan Amirudin bin Shari
    (Dato’ Menteri Besar Selangor)
    Merangkap EXCO Pendidikan 

TIMBALAN PENGERUSI

2.  YBrs. Dr Mohd Khairul Anam Che Mentri

AHLI LANTIKAN ATAS JAWATAN

 3. Y.B Dato’ Nor Azmie Bin Diron
     (Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor atau wakil)


 4. Puan Hajah Anismah Binti M.Noh
     (Pengarah Jabatan Pelajaran Selangor atau wakil)


 5.  Puan Salasiah Binti Abdul Wahab
     (Ketua Pengarah Perpustakaan Negara Malaysia atau wakil)

      
 6. Y.Bhg. Dato' Nafisah Binti Ahmad
     (Wakil Tatap Persatuan Pustakawan Malaysia, PPM)

AHLI


 7.  Y.B. Dato Haris Bin Kasim
    
(Pegawai Kewangan Negeri Selangor)


 8.  Y.D.H Dato’ Haji Emran bin Haji Kadir
     (Orang Besar Daerah Petaling)


 9.  Y.B. Tuan Haji Saari bin Sungib


 10.  YBrs. Dr. Mohammad Alinor b. Abdul Kadir


 11. Y.B. Tuan Rajiv a/l Rishyakaran


 12. YBhg. Datuk Khalid Jaafar