Matlamat dan Objektif

Last Updated: Monday, 12 July 2021

Matlamat :

  • Menubuhkan, mengurus dan menyelenggara Perpustakaan Awam Negeri dan perpustakaan-perpustakaan di daerah.
  • Menyediakan prasarana bagi memudahkan masyarakat mendapatkan ilmu dan maklumat terkini.
  • Mengurangkan jurang digital diantara masyarakat bandar dan luar bandar.
  • Membudayakan masyarakat dengan budaya membaca.
  • Membantu merealisasikan agenda dan wawasan Kerajaan Negeri.

 

Objektif :

  • Menubuhkan, mengurus dan menyelenggara Perpustakaan Awam Negeri dan cawangan-cawangan Perpustakaan di seluruh negeri.
  • Mengadakan dan menyelenggara Perpustakaan Bergerak dan Perpustakaan Desa.
  • Mengambil alih mana-mana perpustakaan yang ada di dalam negeri dengan persetujuan pentadbiran perpustakaan tersebut.
  • Mengembangkan dan menggalakkan bacaan khususnya dalam Bahasa Malaysia.