KOLEKSI DIGITAL

Last Updated: Saturday, 30 April 2016

 Baru Senarai koleksi digital terkini di PPAS : Klik pautan untuk preview  koleksi digital.

BIL TAJUK MUAT TURUN (PREVIEW)
1. Dari Salina Ke Langit Petang Proses Mencipta Novel oleh A.Samad Said Muat Turun
2. A History Of Port Swettenham by Mon Bin Jamaluddin  Muat Turun
3. Keberkesanan Pengimplimentasian Sistem Perpustakaan Berkomputer Keatas Perpustakaan Dan Pusat Maklumat di Malaysia oleh Zahidi Zainol Rashid  Muat Turun
4. Malaya Outline Of A Colony
Victor Purcell 11911
 Muat Turun
5. The Malay Magician Being Shaman, Saiva and Sufi
Revised and Enlarged with a Malay Appendix
 Muat Turun
6. Siri Alam dan Manusia : Padi  Muat Turun
7. PeratoranTetap Bagi Dewan Negeri Selangor  Muat Turun
8. Perkembangan Pentadbiran Selangor, 1874-1895  Muat Turun
9. Sejarah Selangor oleh Haji Buyong Adil  Muat Turun
10. The Law of Domestic Inquiries and Dismissals  Muat Turun