Peraturan Perpustakaan

  • Home
  • Peraturan Perpustakaan

MAKLUMAN KEPADA PARA PENGUNJUNG YANG DIHORMATI 

PERATURAN PERPUSTAKAAN

KADAR LEWAT PEMULANGAN BAHAN PINJAMAN 

Buku

RM0.50 per hari

CD/DVD

RM2.00 per hari

ms_MYMY