Piagam Pelanggan

  • Home
  • Piagam Pelanggan

Piagam Pelanggan

Memproses permohonan pendaftaran keahlian perpustakaan dalam tempoh tiga puluh (30)  minit hari bekerja.

Memastikan urusan pinjaman bahan perpustakaan diselesaikan dalam tempoh dua (2) minit bagi setiap pelanggan kecuali waktu sesak.

Memastikan bahan perpustakaan perolehan terkini tersedia di atas rak untuk rujukan pelanggan Shah Alam dalam tempoh dua (2) minggu.

Perkhidmatan rujukan bersedia membantu anda untuk mengesan bahan maklumat tidak lebih daripada satu (1) hari.

Memberi maklumbalas kepada aduan yang lengkap kepada pengadu dalam tempoh empat belas (14) hari bekerja.

Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan

Document Dokumen
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2020
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2019
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2018
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2017
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2016
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2015
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2014
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2013
Laporan Pencapaian Piagam Pelanggan 2012
ms_MYMY