Bahan Pandang Dengar

  • Home
  • Bahan Pandang Dengar

Bilik Bahan Pandang Dengar (BPD) – Tingkat 3

Keahlian Bahan Pandang Dengar (BPD) :

  • Pelanggan yang ingin menggunakan perkhidmatan Bahan Pandang Dengar (BPD) dikehendaki mengisi Borang Permohonan Keahlian BPD. Borang Pendaftaran Keahlian BPD boleh didapati di bilik BPD.
  • Perkhidmatan ini terbuka kepada mereka yang berumur 16 tahun dan ke atas.
  • Yuran tahunan sebanyak RM25.00/tahun dikenakan kepada pemohon. Keahlian hendaklah diperbaharui setiap tahun.

Pinjaman dan Pemulangan Bahan Pandang Dengar (BPD)

  • Setiap ahli dibenarkan meminjam sebanyak 5 unit bahan sama ada CD, DVD atau Blu-ray Disc bagi tempoh 2 minggu.
  • Bahan yang dipinjam adalah untuk kegunaan sendiri sahaja.
  • Bahan-bahan BPD persendirian tidak boleh dibawa masuk ke perpustakaan.
  • Ahli yang lewat memulangkan bahan akan dikenakan denda RM2.00/hari bagi setiap bahan.
  • Ahli dikehendaki membayar gantirugi harga bahan bagi kerosakan atau kehilangan bahan yang dipinjam.

Ahli dikehendaki membayar ganti rugi harga bahan (hardware dan software) atas kehilangan atau kerosakan bahan yang dipinjam semasa digunakan di dalam perpustakaan.

ms_MYMY