Dokumen Kakitangan

  • Home
  • Dokumen Kakitangan
No. Perkara Dokumen
1
Pelan Strategik 2016 - 2020
2
Dasar Keselamatan Teknologi Maklumat Dan Komunikasi (ICT) Ver. 2.0 PPAS
3
Senarai Semak Pemantauan Pelan Strategik PPAS 2016-2020
4
Memo Keselamatan ICT PPAS
5
Borang Usul KESUKA
6
Pembaharuan di Bahagian Pembangunan Koleksi : Add Item
7
Borang Pendaftaran Keahlian
8
Borang Pengaktifan Pendaftaran Atas Talian
9
Pencapaian Sasaran Kerja Tahunan 2019
en_USEN